IMPRESSUM

Inno-Plast GmbH
Mertensstr 129
13587 Berlin

Niemcy

Phone: +49 30 36759580
Fax: +49 30 36759589
E-Mail: info@inno-plast.de

CEO Rüdiger Glodde

VAT-ID:  DE813934182

Disclaimer

§ 1 Ostrzeżenie dotyczące treści
Wolna i swobodnie dostępna zawartość tej strony została stworzona z największą możliwą starannością. Jednak dostawca tej strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność udostępnianych darmowych i ogólnodostępnych przewodników dziennikarskich i aktualności. Treści oznaczone nazwą odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Po prostu sięgając do wolnej i swobodnie dostępnej treści, nie dochodzi do zawierania żadnych stosunków umownych między użytkownikiem a usługodawcą, o ile nie ma to prawnie wiążącej woli dostawcy.

§ 2 Linki zewnętrzne
Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Te strony są obowiązkiem poszczególnych operatorów. Dostawca najpierw sprawdził zawartość stron trzecich przy pierwszym łączeniu zewnętrznych linków, aby ustalić, czy istnieją jakiekolwiek naruszenia prawa. W tym czasie żadne naruszenia nie były widoczne. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść połączonych stron. Ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​dostawca akceptuje treść znajdującą się za odnośnikiem lub linkiem. Stała kontrola połączeń zewnętrznych nie jest rozsądna dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeżeli mamy wiadomość o przestępstwach prawnych, takie zewnętrzne linki będą jednak natychmiast usuwane.

§ 3 Prawa autorskie i dodatkowe prawa autorskie
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckim prawom autorskim i uzupełniającym prawom autorskim. Każde użycie, na które nie zezwala niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach elektronicznych i systemach. Treści i prawa stron trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub przekazywanie pojedynczych treści lub pełnych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolona jest wyłącznie produkcja kopii i plików do pobrania w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych.

Prezentacja tej strony w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Specjalne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki dla indywidualnych zastosowań niniejszej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustępów, należy to wyraźnie zaznaczyć w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania w każdym indywidualnym przypadku.

Ochrona danych
Poniżej chcielibyśmy poinformować o naszej polityce prywatności. Tutaj znajdziesz informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Przestrzegamy obowiązującej ustawy o ochronie danych w Niemczech. Możesz pobrać to oświadczenie w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej.

Wyraźnie podkreślamy, że transmisja danych w Internecie (na przykład w przypadku komunikacji przez e-mail) ma luki bezpieczeństwa i nie może być całkowicie chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wykorzystanie danych kontaktowych naszego odcisku w reklamie komercyjnej jest wyraźnie niepożądane, chyba że wcześniej wyraziliśmy naszą pisemną zgodę lub istnieje już relacja biznesowa. Dostawca i wszystkie osoby wymienione na tej stronie niniejszym sprzeciwiają się wszelkiemu komercyjnemu wykorzystaniu i ujawnieniu ich danych.

Dane osobiste
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszych stronach, odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą ujawniane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. W przypadku ustalenia stosunku umownego między Tobą a nami, zaprojektowanego lub zmodyfikowanego w treści, lub złożenia do nas wniosku, zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe od użytkownika, o ile jest to niezbędne do tych celów (dane dotyczące zapasów). Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w miarę potrzeb, aby umożliwić korzystanie ze strony internetowej (dane dotyczące użytkowania). Wszystkie dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do określonego celu (przetwarzanie Twojego wniosku lub zawarcie umowy). W takim przypadku uwzględnia się okresy podatkowe i okresy zatrzymania w handlu. Zgodnie z instrukcjami właściwych organów, możemy przekazywać informacje o tych danych (dane dotyczące inwentarza) w indywidualnych przypadkach, o ile jest to konieczne dla celów egzekwowania prawa, bezpieczeństwa, wypełniania ustawowych obowiązków Niemieckich organów ochrony lub Niemieckich służb specjalnych wojskowych lub egzekwowanie praw własności intelektualnej.

Prawo na informację
Masz prawo w każdej chwili zapytać o dane zgromadzone na temat Twojej osoby bezpłatnie i bez opóźnień. W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Aby uzyskać informacje, należy skontaktować się z dostawcą pod danymi kontaktowymi w impressum.