Podawanie surowca

Centralne lub zdecentralizowane podawanie surowca, przypisanie i zarządzanie silosem, drogi ssania do 200 m, w pełni zintegrowane z naszym systemem operacyjnym.

Zasadniczo realizujemy dwie opcje dostawy wytłaczarek z materiałem: centralne podawanie jednej lub więcej maszyn z kilkoma pompami próżniowymi i kilkoma podajnikami, lub bezpośrednie podawanie z kontenerów stojących obok maszyny za pomocą kompaktowych jednostek (pojedynczy podajnik, na przykład typu Ejet z zasilaniem sprężonego powietrza). Kompaktowe jednostki są dostępne w mniejszych zakresach wydajności poniżej 100 kg/h. Aby uzyskać wyższą wydajność, jedna lub więcej pomp próżniowych zasila wszystkie podajniki. Wszystkie podajniki podciśnieniowe są dostarczane z rurą ssącą i pięciometrowym antystatycznym wężem ssącym.
Wszystkie nasze podajniki podciśnieniowe są wyposażone w pneumatycznie, automatycznie po każdym napełnieniu  działającym czyszczeniu filtra. Sam filtr jest bardzo wytrzymały i można go łatwo wyjąć dla czyszczenia.

Najbardziej efektywnym sposobem dostarczania materiału jest zbudowanie centralnego podawania wszystkich maszyn z magazynu silosów, z którego podajniki ssą materiały przez rurociągi bezpośrednio do dozowników na wytłaczarkach. Operacja odbywa się na ekranie dotykowym komputera centralnego podawania, który kontroluje cały pzebieg surowca i pracę pompy (-ów). Magazyn jest scentralizowany, podłoga hali produkcyjnej pozostaje czysta, produkcja jest przejrzysta.
Połączenie systemu scentralizowanego podawania surowca z systemem zarządzania produkcją webMIP tworzy dodatkowe efekty: receptury z określonymi materiałami, ich gęstości i MIF są wprowadzane do systemu webMIP w biurze przygotowania produkcji, przydzielane do maszyn jako zamówienia (tylko do systemów VIP) i wysyłane na maszyny lub do komputerów sterowania podawaniem. Dane dotyczące produkcji i zużycia materiałów są zapamiętane na serwerze webMIP i przetwarzane dla raportów zużycia materiałów.